Preskočit úvod
Mission GAMES s.r.o.

Mission GAMES s.r.o.
Železiarenská 39
040 15
Košice 15, Slovenská republika

IČO: 46 548 645
DIČ: 2023478479
IČ DPH: SK 2023478479

Bankové spojenie: SK56 1100 0000 0029 2387 3212

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29527/V

e-mail: info@mission.sk
web: www.mission.sk