Preskočit úvod

Mission GAMES s.r.o.

Mission GAMES s.r.o. je nová spoločnosť, ktorá vznikla, aby zastrešila a prevzala projekty pod značkou Gamesite.sk.
Spoločnosť Mission GAMES s.r.o. bola založená v roku 2012 a od začiatku svojho pôsobenia pracuje na tom, aby kvalita všetkých projektov mala rastúcu tendenciu.
Spoločnosť sa snaží zachovať kvalitu výstupu materského portálu Gamesite.sk, ktorý funguje od roku 2009 bol kľúčový pre vznik ostatných pridružených produktov akým je Generation magazín (pôvodne Gamesite neskôr NextGen magazín) a GS Shop.
Spoločnosť sa samozrejme angažuje aj do podpory detí, ktoré boli odlúčené od rodiny a nedostalo sa im takého štandardu, s akým sa stretávame vo väčšine úplných rodín. Preto že v roku 2010 vznikla charitatívna zbierka s názvom Gamesite deťom, vďaka ktorej sa nám v spolupráci s fanúšikmi podarilo vyzbierať mnoho hier, príslušenstva, konzol, ale aj kom­pletných PC. Obdarili sme takto už 2 detské domovy, jednu organizáciu pre podporu detí s cukrovkou, a naposledy Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach.
Spoločnosť by chcela pokračovať vo vydávaní Generation magazínu, ktorý začal vychádzať v januári 2012 a chcela by naďalej prinášať čitateľom kvalitný herno-life­stylový obsah.
Magazín neponúka čitateľom len pohľad na hry, ale koncepciou je priniesť široké portfólio, počnúc hrami, cez hardvér, softvér až po filmové a knižné novinky a recenzie.

Spoločnosť Mission GAMES s.r.o. je materskou spoločnosťou, ktorá zastrešuje nasledujúce projekty: